El joc

game

El joc “L’aventura d’en Pico” és un joc basat en el moviment per a nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), destinat a promoure la iniciació social. El joc es basa en l’ús de la tecnologia del sensor de moviment Kinect i està dissenyat en col·laboració amb la Unitat Especialitzada en Trastorns del Desenvolupament (UETD) de l’Hospital Sant Joan de Déu.

Durant el joc, els nens entraran dins d’un món de fantasia habitat per una mascota amistosa (l’agent virtual), que es diu “Pico” i que els acompanyarà en el viatge cap a la iniciació social. Els nens –sols o en col·laboració amb adults o companys– hauran d’ajudar la mascota, un extraterrestre afable, que ha aterrat al nostre planeta Terra després d’haver tingut alguns problemes amb la seva nau espacial. Els nens l’hauran d’ajudar a completar diferents missions, cada una dissenyada per dirigir-se a un comportament objectiu relacionat amb la iniciació social. Amb això, s’ha posat un gran èmfasis per plantejar situacions que impulsen al nen a buscar la col·laboració tant d’un adult com d’un company.

El principal objectiu del projecte és promoure la iniciació social en nens amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), és a dir, la fomentació de comportaments com acostar-se i buscar als altres, intentar iniciar comunicació social i originar qualsevol comportament verbal o gestual amb fins comunicatius.

Poden descarregar el joc a: http://m4all.widetesting.info/ 
Per a més informació poden anar al manual de l’usuari.