Mètodes de recerca i disseny

El projecte “L’aventura d’en Pico” té com a objectiu reforçar la interacció social entre els nens amb TEA i altres persones (p. ex. els pares, tutors o altres nens amb TEA) i promoure comportaments relacionats amb la iniciació social.

Per desenvolupar el joc, experts de l’Hospital de Sant Joan de Déu han definit certs requisits connectats amb els objectius i les tècniques terapèutiques. Posteriorment, hem fet servir mètodes relacionats amb el disseny participatiu per incloure les contribucions dels nens al procés del disseny. Quatre nens han treballat amb nosaltres com a “co-dissenyadors” per transformar les metes definides en una experiència lúdica agradable.

La fusió entre les contribucions dels experts i les dels nens ha permès dissenyar un joc que compleix els requisits terapèutics i que és agradable per a ells.

method

El joc s’ha avaluat en dues etapes: una primera etapa exploratòria per avaluar la seva acceptació per part del nen, i un segon estudi experimental orientat a l’avaluació de l’eficàcia del joc per provocar comportaments relacionats amb la iniciació social.

Els resultats del primer estudi mostren resultats encoratjadors en termes de l’acceptació del joc per part dels nens i en relació a promoure la iniciació social. Actualment estem duent a terme l’anàlisi del segon estudi, que es publicarà en breu.

nino_play